Arbete vid järnväg

Arbete vid järnväg innebär risker för alla som är inblandade i arbetet men även för lokförare sam passagerare. Därför sätter vi höga krav som standard för alla våra arbetare och arbetsledare att dom har rätt utbildning samt kunskap om de faror som finns. Vi har en lång erfarenhet och vi håller oss alltid uppdaterade på trafikverkets krav och allt arbete utförs av utbildad och erfaren personal. Heda Security tar ett helhets ansvar inte bara för oss själva men också ansvarar för den som runt omkring arbetsplatsen. Vårt mål är att vara föredömet för andra som jobbar i järnvägsmiljö.  
arbete på järnväg
arbete vid järnväg med vacker natur

Smidigare arbete vid järnväg

Behöver du hjälp med projektledning av spårentreprenader? I så fall kan vi stå till tjänst. Heda Security har över 20 års erfarenhet av projektledning när det gäller arbete vid järnväg. 

Vi har bred kunskap av: 

  • Växelläggningar, 
  • Ombyggnader av bangårdar
  • Spårsvetsning
  • Kontaktledningsarbeten 
  • växelrevisioner 

Hos oss kan du få hjälp med projektplaner, projektmöten, materialinköp, kontakt med våra underleverantörer med mera. Dessutom ser vi till att både budget och deadlines hålls. Vi kan även hjälpa till med spårdisposition planering samt alla annan säkerhetsplanering i spårmiljö.

Behöver du personal för arbete vid järnväg?

När man arbetar vid järnväg kan det av naturliga skäl bli störningar i tågtrafiken, som till exempel förseningar och hastighetsnedsättningar. Vid dessa tillfällen kan vi bistå med spårdispositionsplanering.

Vi förhandlar och informerar om arbetet med samtliga trafikutövare som kan beröras. Om extratåg behöver sättas in så koordinerar vi dessa löpande mot planerade banarbeten i BUP – allt för att de som arbetar på spåren eller vid spår ska kunna arbeta säkert och ostört.

Vi kan även hjälpa till med kopplingsledare och frånkoppling av spänningssatta delar i spåranläggningen. Vill du veta mer så kan du ringa oss på 010 – 263 80 00 eller mejla oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med arbete vid järnväg. 

områdesskydd