Snöröjning, sopning och sandning

Heda tar hand om snöröjningen

Är det halt utanför din fastighet?

Enligt grundregeln så är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Om någon halkar och skadar sig kan fastighetsvärden bli skyldig att betala skadestånd. Och när det gäller snöröjning på taket är regeln lika tydlig: Fastighetsägaren är skyldig att se till att snö och istappar inte faller ner från taken.

Vår främsta uppdragsgivare vintertid är Infranord AB, som har givit oss förtroendet att hålla våxlar och perronger fria från snö på sträckorna Gnesta – Flemmingsberg, Farsta – Nynäshamn och Ulriksdal – Stuvsta med totalt 34 driftsplatser.

För uppdraget använder vi 32 Bobcats förvarade i containers vid uppdragsområdena samt 15 ATV utrustade med plogblad. Vi har vintertid över 150 personer sysselsatta i jourtjänst, dygnet runt.  Antalet fast anställda utbildade tillsyningsmän uppgår till totalt 38 personer.

Vi kan hjälpa dig med snöröjning, sopning och sandning också – kontakta oss redan idag så diskuterar vi ditt projekt. Du når oss på 010 – 263 80 00.

Välkommen!

Snöröjning, sopning och sandning