TSM-tjänster

Hedas TSM-tjänster

Behöver du hjälp med att genomföra arbeten i spårmiljö på ett effektivt och säkert sätt?

I så fall kan vi tillhandahålla välutbildade och erfarna tillsyningsmän (TSM). Du kan även få hjälp med att ta fram tider i spår samt reglera detta i banutnyttjandeplanen (BUP). Vi kan även bistå med elarbetsansvariga och kopplingsledare.

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra TMS-tjänster. Du når oss på 010 – 263 80 00.

TSM-tjänster heda security