Entreprenadingenjör

Är du en erfaren Entreprenadsingenjör/ekonom som vill jobba i en mycket spännande bransch inom områdessäkerhet? Vill du vara med i ett växande bolag och jobba nära affären, där du gör skillnad i din roll? Trivs du att stötta dina kollegor i varierande och annorlunda projekt så är detta rollen för dig!

Nu söker vi efter Heda Securitys nästa Entreprenadingenjör. I rollen som Entreprenadingenjör kommer du att arbeta med olika typer av projekt inom områdessäkerhet. Projekten löper oftast i några månader, vilket gör att rollen innefattar mycket variation och innefattar spännande samhällskritiska projekt. Projekten är oftast i högt säkerhetsklassade områden inom t.ex. kraftindustri, järnväg och anstalter.

Du kommer att stötta projektorganisationen i projekten och jobba tvärfunktionellt med projektledarna där du har mycket kontakt med produktionen, beställare samt underentreprenörer. Som entreprenadingenjör hos Heda Security jobbar du proaktivt och följer upp projektens kostnader, hanterar avtal, inköp, räknar på nya anbud samt ser möjligheter och risker i projekten. Du kommer vara en viktig stöttepelare till projektledarna och projektchef i organisationen.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av att:

  • Medverka vid ekonomi- och produktionsmöten med Beställare / underentreprenörer.
  • Ansvara för ekonomi med uppföljning av kostnader, intäkter och likviditet i projekten
  • Se över och hålla ihop kontrakt för projekten enligt ABT/AB.
  • Ansvara för att ÄTA-reglering mot beställare / underentreprenörer hanteras korrekt.
  • Stötta Projektledare i ekonomi och ÄTA-hantering
  • Hantera administrativa göromål i projekten.
  • Bistå vid tidsplanering.
  • Bistå vid inköpsplanering
  • Upprätta underlag för prognoser och avstämningar.
  • KMA

I denna roll tror vi att du har en eftergymnasial utbildning och bakgrund inom teknik eller ekonomi. Du har arbetat i bygg- eller installationsbranschen en tid och har förutom god kunskap i projektekonomi även en god förståelse för entreprenadjuridik och kontrakt. Vidare har du en god förståelse för produktionsflöden och inköp. Du är en van användare av Excel. Har du tidigare erfarenhet av Entré och Byggsamordnaren är det en fördel. Som person är du proaktiv och noggrann i ditt arbete. Du gillar att vara ute i projekten och kan skapa dig goda kontaktytor internt likväl som mot externa beställare eller underentreprenörer.

Läs mer och ansök här