Vi söker HR-Chef

Vill du vara med på en spännande resa och få möjlighet att etablera en HR-funktion? Har du en bred HR-erfarenhet och kommer till din rätt när du jobbar affärsnära? Nu har du möjlighet att skapa en stabil HR-funktion i en koncernen som präglas av en varm kultur där man genuint bryr sig om varandra. 

Nu söker Heda-koncernen en HR-chef med uppdrag att leda och utveckla en modern och affärsnära HR-funktion som idag inte finns. Din roll blir att sätta HR på agendan, samordna HR-arbetet och bidra till företagets tillväxtresa. 

Om tjänsten:

I rollen som HR-chef kommer du att få ett helhetsansvar för HR-området och därmed inneha en central roll för att driva, implementera och utveckla HR-arbetet för att matcha verksamhetens nuvarande och framtida utmaningar. Du kommer främst att verka på operativ nivå men med strategisk höjd, vilket innebär att självständigt driva HR-agendan framåt och agera expert i HR-frågor på ledningsnivå. 

Ditt initiala fokus blir att lära känna organisationen och utifrån kort- och långsiktiga behov etablera HR-funktionen och HR-processer som på bästa sätt stöttar verksamheten. En viktig del i rollen är att stötta och coacha verksamhetens chefer i frågor rörande ledarskap och medarbetarskap samt frågor kring arbetsrätt, policies, rutiner, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, rekrytering, onboarding, etc. Du kommer ansvara för aktuella kollektivavtal, kontakter med fackliga företrädare och förhandlingar.

Som HR-chef ingår du i ledningen och rapporterar direkt till koncernchefen.

Läs mer och ansök