Heda Security förvärvar M&M Stängsel Service AB

mm stängsel och entreprenad

Heda Security förvärvar M&M Stängsel Service AB och stärker ytterligare positionen som Nordens ledande företag inom områdessäkerhet.

Heda Security, Nordens ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet, fortsätter sin snabba tillväxtresa. Sedan 2018 har Heda förvärvat Heab Stängsel AB (2018), Upplands stängsel AB (2019), Syd Stängsel i Helsingborg AB (2021), Teknoinfra Oy (2022), samt MSS Nordic AB (2022). Nu går även M&M Stängsel Service AB in som en del av Heda
Security, vilket innebär att koncernen omsätter ca 600 miljoner kronor och har 200 anställda.

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i M&M Stängsel Service AB.
Stockholmsregionen utgör en attraktiv och expansiv marknad för områdesskydd där M&M Stängsel
Service är en viktig aktör med en omsättning om drygt 25 miljoner kronor och har 15 anställda.
Mikael Bartsch, Marcin Kawski och Daniel Rycharski fortsätter att leda verksamheten från
etableringen i Skogås. Genom köpet stärker Heda Security sin marknadsnärvaro i Södra
Stockholm-Mälardalen.

“Vi på M&M Stängsel Service AB ser fram mot att arbeta ihop med professionella kollegor inom
Heda och för att ytterligare stärka våra marknadsandelar i södra Sverige. Tillsammans kommer vi
att kunna leverera ännu bättre kvalité och ingå i ett rikstäckande nätverk av kunskap, erfarenhet
och klokskap. Dessutom kan vi se synergieffekter inom inköp och teknikutveckling.”.
Mikael Bartsch, försäljningschef M&M Stängsel Service.

“Genom förvärvet av M&M Stängsel Service stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens
ledande företag av installation och service inom områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi
får också en mycket gedigen erfarenhet av områdessäkerhet genom kollegorna i M&M. Genom
köpet av M&M Stängsel Service stärker vi vår marknadsnärvaro i Södra Stockholm – Mälardalen
och kan erbjuda våra kunder samma höga servicenivå över hela landet”,
Håkan Fälting, VD för Heda Security.

Om Heda Security:

Heda grundades 1991 och tog namnet Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Norden inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg
samt i Finland. Verksamheten omsatte innan förvärvet av M&M drygt 560 MSEK och har 185 anställda.

Om M&M Stängsel Service

M&M Stängsel Service AB startades 2014 av Marcin Kawski och är en fristående leverantör och montör av flera olika säkerhetsprodukter samt områdesskydd. Företaget levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Bolaget leds från kontoret i Skogås. Verksamheten omsätter 25 MSEK och har 15 anställda.