Om Heda Security

Heda har efter starten för drygt 25 år sedan etablerat oss som den ledande entreprenören inom områdesskydd i Sverige.

Våra anställda har mångårig erfarenhet, och den stora variationen av uppdrag har givit oss en bred och djup kunskap inom områdessäkerhet.

Vi arbetar effektivt enligt vårt kvalitets och miljöledningsledsystem och har inarbetade leverantörskontakter som ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga materialpriser och uppdragsanpassade lösningar.

Vi fokuserar på rätt montage, rätt material, rätt pris och i rätt tid.

Heda har funnits på marknaden i över 25 år. Det har varit en lång och intressant resa under vilken vi bland annat bestämde oss för att arbeta med fast anställda medarbetare. Ett beslut som gett oss möjlighet att kontinuerligt vidareutbilda oss och ständigt trimma vår organisation. En organisation där varje enskild medarbetare har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper. Vår maskinpark har vuxit sig stark under åren och kan utföra många olika entreprenaduppdrag.

Vår tekniska utrustning med allt från appar för medarbetarkoordination till ekonomisystem ger stabilitet. Vi arbetar effektivt med väl inarbetade rutiner och våra långvariga relationer med material- och underleverantörer ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser och uppdragsanpassade lösningar. Vår expansion har varit kraftfull och vi betraktar våra medarbetare som en mycket stor del av vår framgång. Vi håller en god laganda i ett positivt företagsklimat med en gemensam värdegrund.

Så vem vet vilket uppdragsområde vi kompletterar med i morgon.

Heda Security verkar inom områdessäkerhet och säkerhetssystem. Vi vänder oss till kunder i Sverige som har stora krav på projektkvalité och säkerhet, alltifrån design till slutbesiktning. 

Vi arbetar utomhus i svåra och ibland farliga miljöer. Det kräver en engagerad och säkerhetsmedveten personal, bra arbetsmiljö samt rätt utrustning. På alla uppdrag har vi egna välutbildade och erfarna medarbetare som arbetar och styr projekten med rätt att ”slå stopp” om kvalitén på slutresultatet riskerar att bli fel.

Genom att vara en pålitlig entreprenör med projekt slutförda i rätt tid till rätt kvalité skapas nöjda kunder och god ekonomi.

Våra tjänster består av arbeten inom säkerhet, områdesskydd, spår och områdeslarm. Vi tar ansvar för kvalitén, miljön och arbetsmiljön i samband med våra projekt. Vi åtar oss uppgiften att ständigt förbättra våra ledningssystem och vår kvalité, uppfylla bindande krav och arbeta kontinuerligt med att skydda miljön och arbetsmiljön.

Länkar nedan till några av våra dokument

Vi fortbildar oss kontinuerligt och arbetar för trivsel och teamkänsla. Vi ser varje medarbetare som en mycket viktig del av vår framgång.

I vårt kvalitetsledningssystem har vi väl inarbetade rutiner för att undvika arbetsskador och olyckor. Samtidigt som vi ställer krav på kompetens och disciplin präglas vår arbetsplats av positivitet och stolthet. Vi kallar den för ”Heda-andan”. Vår personalomsättning är låg.

Subtitle

Title #1

Item content. Click the edit button to change this text.

01 February 2015

New Office, CA

Subtitle

Title #1

Item content. Click the edit button to change this text.

01 February 2015

New Office, CA

Subtitle

Title #1

Item content. Click the edit button to change this text.

01 February 2015

New Office, CA

om oss och vår engagerande personal

Engagerad personal till ditt projekt

Vi bidrar till samhällets utveckling genom vårt entreprenörskap. Genom att leverera helhetslösningar eller delprojekt med erfarna montörer och projektledare gör vi avtryck i samhället.

I vårt arbete på Heda

  • Sätter vi säkerhet och trygghet först vilket gynnar kund, projekt och personal.
  • Fortbildar vi oss kontinuerligt samt arbetar för trivsel och teamkänsla.
  • Förstår värdet av goda relationer och personligt engagemang.
  • Ställer vi krav på kompetens och disciplin, samtidigt präglas vår arbetsplats av positivitet och stolthet. Vi kallar den för ”Heda-andan”.
  • Hjälper vi våra kunder identifiera sina verkliga behov och utformar innovativa lösningar som är kostnadseffektiva både vid installation och under hela anläggningens livslängd.
  • Är vi affärsmässiga och levererar den kvalitet vi kommit överens om.