Säkerhetssystem

Som Sveriges ledande företag inom områdessäkerhet har vi stor erfarenhet av larm och övervakning, som även kallas perimeterlarm.

När du anlitar oss kan du få en totallösning inom områdeslarm samt larm och övervakning om du är i behov av det. Naturligtvis kan du även anlita oss för endast perimeterlarm. I denna typ av säkerhetsprojekt är det viktigt att skapa en helhetslösning för anläggningen, vilket alltid ska innehålla:

  • En riskanalys
  • Ett sätt att avskräcka och fördröja inkräktaren
  • En metod för att tidigt upptäcka intrånget
  • Hjälpmedel för att bedöma situationen
  • Ett sätt att reagera och åtgärda problemet

områdeslarm

Områdeslarm

Hos oss får du ett komplett lösning oavsett om du behöver ett system för grundläggande övervakning eller ett avancerat säkerhetssystem i stor skala.
kameraövervakning

Kameraövervakning

När du skaffar ett kameraövervakningssystem får du det bästa verktyget för att motverka inbrott, stöld och skadegörelse samtidigt som det kan minska risken för brand, hot och våld.
inbrottsalarm

Inbrottslarm

Heda är godkänd anläggarfirma inbrottslarm. Vår personal är certifierade och vi levererar godkända och certifierade produkter och anläggningar.
passersystem

Passersystem

Vi hjälper din verksamhet att kännas öppen och välkomnande samtidigt som du vet att den är skyddad och begränsad.
brandsäkerhet och utrymningslarm

Brandsäkerhet

När vi på Heda projekterar, planerar och installerar brandskydd är det din och dina medarbetares trygghet samt dina värden som är viktigast i vår leverans.
c

Integrerade säkerhetssystem

När du anlitar oss är vårt mål att integrera de olika systemen så att de underlättar din vardag, samtidigt som säkerhetsnivån bibehålls.

För att skapa en välplanerad säkerhetsanläggning börjar man alltid med en riskanalys som tydligt definierar det område som skall skyddas. Riskanalysen ska innehålla följande delar:

En avskräckande del, till exempel ett staket, vägg eller byggnad som har syftet att fördröja en inkräktare. Det ska snabbt gå att upptäcka intrång samt ha visuella och/eller akustiska hjälpmedel för att kunna bedöma och verifiera situationen.

Slutligen ska det alltid finnas ett sätt att förmedla en åtgärdsinsats som är knuten till objektet.

områdessäkerhet

Helhetslösningar som täcker hela säkerhetskedjan

När du anlitar oss får du en helhetslösningar som täcker hela säkerhetskedjan. Detta innebär bland annat att vi gärna utför alla delarna av arbetet, vilket underlättar för dig som kund. En annan fördel är att du endast får en partner och därmed också en faktura.

Välutbildade montörer anställda hos oss

Till skillnad mot många andra i vår bransch har vi egna anställda montörer. Samtliga medarbetare har mångårig erfarenhet av entreprenader och är välutbildade inom området. Detta tillsammans med våra välutrustade servicebilar och att vi har egna maskiner gör att Heda har optimala förutsättningar för effektiva montage inom områdessäkerhet, larm och övervakning.

Till sist kan det vara bra att veta att Heda representerar världsledande företag inom perimeterlarm på den svenska och skandinaviska marknaden. I vår produktportfölj ingår system och produkter från bland andra Flir, Gallhager, Cias, Detection Technologies, Harper Chalice Group, Senstar och Sorhea.

Hos Heda kan du känna dig trygg att projektet går enligt planerna. Det vågar vi lova eftersom vi har många uppdrag på totalentreprenad bakom oss och många referenser. Varför inte ringa oss redan idag för att diskutera ditt projekt?

Du når oss på 010 – 263 80 00.