Heda Security Remote

Hedas molntjänst Heda Security Remote

Heda Security Remote är Hedas molntjänst för automatisk driftövervakning av din grind/bom/port.

Övervakad funktionalitet​

 • Grind-Bom Öppen/stängd
 • Klämskydds påverkan
 • Fotocells påverkan
 • Fordons detektor påverkan
 • Strömförsörjning avbrott
 • Öppen dörr – styrskåp
 • Överordnade öppna signaler. Tex passersystem, larmsystem
 • Upp till 8 olika övervakade funktioner

Service

 • Serviceintervallet beräknas på faktisk drifttid, vilket ger er bättre ekonomi än ett fast intervall
 • Systemet estimerar servicedatum, baserad på faktiska användandet utav grind/bom
 • Tillverkarens servicerekommendationer upprätthålls.
 •  Ofrivilliga driftavbrott och störningar kan minimeras med korrekt utförd förebyggande service vilket medför sänkta kostnader.
 • Automatisk och snabbare upptäckt av ev. fel på grind/bom

Öppna enkelt med med loggning

 • Öppna grind/bom med mobiltelefon utan samtalsavgift
 • Mobiltelefoner som skall kunna öppna grinden/bommen – registreras via webben
 • Öppning via årstidur. Som konfigureras via webben
 • Avbryta öppettiden med SMS
 • Ställa upp grinden en viss tid med SMS
 • Alla öppningar loggas med tid, datum och vem som öppnat.

Larm & Notifieringar​

 • Tydlig indikering av felande grindar/bom/port kan skickas som SMS och/eller via mail
 • Grind/bom som öppnas och sedan skall stängas via autostängning men som av någon anledning inte gör det – så kan larm skickas via SMS och/eller mail. Detsamma gäller efter att grinden/bommen öppnats utav mobiltelefon.