Spännande samarbete för översvämningsskydd i Norden

översvämningskydd heda security

Haawal och Garda Sikring Group ingår avtal

Vi upplever ett alltmer varierande och extremt klimat, och för oss är det viktigt att säkra och skydda våra lokalsamhällen. Att erbjuda ledande säkerhetslösningar och koncept är en kontinuerlig process för oss, och därför ser vi fram emot att kunna leverera Garda Flood Protection i Norden genom det avtal som har ingåtts med Haawal Engineering.

Från vänster: Øystein Blix Walderhaug och Kristian Vemund Haaland från Haawal, och Pontus Skårner från Heda Security.

Översvämningar skapar utmaningar på många platser och medför stora ekonomiska konsekvenser både för samhällen och enskilda personer. Flyttbara översvämningsbarriärer är en enkel och effektiv åtgärd som kan begränsa dessa problem. Det är därför mycket glädjande att ett nordiskt avtal nu är på plats, vilket kommer att ge fler som är utsatta för översvämningar tillgång till produkter som gör att de aktivt kan förhindra skador. Pontus Skårner, Country Manager Heda Security AB, ser stora möjligheter framöver i samarbetet som har ingåtts med Haawal Engineering: ”Det finns en stor efterfrågan på översvämningsprodukter, och vi ser fram emot att kunna erbjuda den bästa produkten på marknaden till våra kunder. Vi ser det också som en betydande fördel att kunder nu får tillgång till en lösning som kan hantera stora vattenmassor, inte bara vid översvämningsrisk utan också för andra användningsområden.”

Grundarna och ägarna av Haawal är båda nöjda med att de har säkrat en återförsäljar- och distributionsavtal med Garda Sikring Group. ”Med deras expertis inom mobil säkerhet och närvaro i Norden har vi fått en mycket spännande partner ombord. Vi är redo och ska aktivt bidra med vår erfarenhet och våra produkter framöver. Både Garda Sikring Group och vi på Haawal växer snabbt och ser fram emot resan tillsammans,” säger Kristian Vemund Haaland, Teknisk Chef på Haawal Engineering.

Ett mer extremt och utmanande klimat har gjort att våra kunder har efterfrågat sådana produkter som vi nu kan erbjuda. Garda Flood Protection, som har utvecklats och tillverkats av Haawal, är en marknadsledande produkt som erbjuder enastående skydd mot översvämningar. Den är användarvänlig, enkel att förvara och kan snabbt monteras och demonteras. Dessutom är den tillräckligt robust för att hantera kraftiga strömmar, långa avstånd och utmanande terräng.

Kontaktpersoner

Heda Security AB: Anders Nordstedt | +46 709 29 74 70| anders.nordstedt@hedasecurity.se
Heda Security AB: Robert Nävermyr | +46 706 78 22 15 | robert.navermyr@hedasecurity.se
Haawal Engineering: Teknisk Chef Kristian Vemund Haaland | +45 986 80 924 | kristian@haawal.com
Haawal Engineering: VD Øystein Blix Walderhaug | +45 980 65 591 | oystein@haawal.com 

Garda Sikring Group:

Garda Sikring Group erbjuder ett brett utbud av produkter inom områdessäkerhet och teknisk säkerhet, samt tjänster relaterade till säkerhetskonsultation, installation, teknisk service och nödinsats. Garda Sikring Group finns representerade över hela Norge, Finland, Danmark och Sverige och har en årlig omsättning på över 3,4 miljarder NOK och cirka 1400 anställda. Vi är stolta över vår historia och det arbete vi utför. Vi är en innovativ, engagerad och pålitlig partner för våra kunder och samarbetspartners, och vi tar vårt samhällsansvar på allvar. Vi brinner för ny hållbar tillväxt och utveckling inom vår bransch.

Heda Security AB

Heda har efter starten för drygt 25 år sedan etablerat oss som den ledande entreprenören inom områdesskydd i Sverige. Heda omsätter idag cirka 700 miljoner kronor med sina 15 kontor runt om i landet. Våra anställda har mångårig erfarenhet, och den stora variationen av uppdrag har givit oss en bred och djup kunskap inom områdes säkerhet. Vi arbetar effektivt enligt vårt kvalitets och miljöledningsledsystem och har inarbetade leverantörskontakter som ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga materialpriser och uppdragsanpassade lösningar. Vi fokuserar på rätt montage, rätt material, rätt pris och i rätt tid.

Haawal Engineering AS

Haawal Engineering AS grundades år 2016 av civilingenjörerna Øystein Blix Walderhaug och Kristian Vemund Haaland. Deras mål var att utveckla innovativa lösningar som skyddar samhället mot utmaningar relaterade till klimatförändringar. År 2018 lanserade företaget sin tillfälliga översvämningsskyddsbarriär, vilket har förhindrat omfattande skador under flera översvämningar i Europa. Med tiden har det visat sig att barriärerna har flera användningsområden, såsom vattenreservoarer under skogsbränder, barriärer mot invasiva fiskarter och som verktyg för att sanera oljespill i vattendrag. Haawal upplever en betydande ökning i efterfrågan på sina lösningar och arbetar aktivt för att göra dem tillgängliga och vidareutveckla dem.