Passersystem

Ett bra Passersystem ger en högre nivå av trygghet på arbetsplatsen och det är lättare att se vem som har tillträde. Uppsikten blir bättre och det är enklare att checka av vem som rör sig in och ut i era lokaler.

Heda arbetar med de flesta välkända passagesystemen, med en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att ta fram anpassade lösningar för bland annat industri samt företag.

Att implementera ett effektivt passersystem på arbetsplatsen är en investering i både säkerhet och effektivitet. Det skapar en arbetsmiljö där personalen kan känna sig trygg, med vetskapen om att endast behöriga personer har tillträde till känsliga områden. Detta är särskilt viktigt i miljöer som kräver strikt kontroll och övervakning, såsom industriella anläggningar och företag med känslig information.

Heda är här för att erbjuda sin expertis och erfarenhet. Med vår hjälp kan du implementera ett passersystem som inte bara uppfyller de grundläggande säkerhetskraven utan också erbjuder avancerade funktioner som förbättrar uppsikten och kontrollen över ditt företags lokaler. Vi anpassar varje lösning för att möta de unika behoven hos varje kund, oavsett om det handlar om att integrera med befintliga säkerhetssystem eller att införa nya, innovativa lösningar för att öka säkerheten ytterligare.

Du når oss enklast via telefon eller mejl.
010 – 263 80 00
info@hedasecurity.se
Offertförfrågan

Kontakta oss

Vårt samarbete med ledande leverantörer av passagesystem garanterar att vi alltid kan erbjuda de senaste och mest effektiva teknologierna. Oavsett om ditt företag behöver ett traditionellt passerkortsystem, biometrisk identifiering, eller mobila passlösningar, har Heda kunskapen och resurserna för att skapa en skräddarsydd lösning som passar dina specifika behov.

Att välja Heda som din partner för passersystem innebär att du får tillgång till en helhetslösning som inte bara säkerställer trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, utan också gör det enklare att hantera tillträde och övervaka rörelser in och ut från dina lokaler. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

trafikbommar heda security

Anpassade passersystem

Heda Security är Sveriges ledande entreprenad inom områdessäkerhet och områdesskydd. När det kommer till den bästa lösningen, så är det alltid är anpassad till områdets förutsättningar. Ett passagesystem som är gjort specifikt för fastigheter, är inte lika effektiv som ett för industriområden. Heda hjälper dig att göra det lättare med administreringen så du får rätt anpassad passagesystem utifrån områdets specifika behov. 

områdeslarm heda security

Områdeslarm

Hos oss får du ett komplett lösning oavsett om du behöver ett system för grundläggande övervakning eller ett avancerat säkerhetssystem i stor skala.
kameraövervakning

Kameraövervakning

När du skaffar ett kameraövervakningssystem får du det bästa verktyget för att motverka inbrott, stöld och skadegörelse samtidigt som det kan minska risken för brand, hot och våld.
inbrottsalarm

Inbrottslarm

Heda är godkänd anläggarfirma inbrottslarm. Vår personal är certifierade och vi levererar godkända och certifierade produkter och anläggningar.
passersystem heda security

Passersystem

Vi hjälper din verksamhet att kännas öppen och välkomnande samtidigt som du vet att den är skyddad och begränsad.
brandsäkerhet och utrymningslarm

Brandsäkerhet

När vi på Heda projekterar, planerar och installerar brandskydd är det din och dina medarbetares trygghet samt dina värden som är viktigast i vår leverans.
c

Integrerade säkerhetssystem

När du anlitar oss är vårt mål att integrera de olika systemen så att de underlättar din vardag, samtidigt som säkerhetsnivån bibehålls.
magnetic-access-speedgate

Persontrafik

Vi levererar högkvalitativa lösningar för persontrafik. Såsom personslussar, speedgates, säkerhetskaruseller med mera.

Tryggt, säkert & anpassningsbart​

Heda Security jobbar alltid med skräddarsydda lösningar eftersom alla våra kunder har olika förutsättningar när det kommer till områdesskydd. Vi har gjort det enklare att administrera samt anpassa utifrån lokalen eller områdets specifika funktion.

villastängsel
kameraövervakning

Kontakta Heda Security om passersystem

Vi hjälper din verksamhet att kännas öppen, välkomnande samtidigt som du vet att den är skyddad och begränsad för obehöriga. Med anpassat passagesystem som är lätt att administrera så gör du det enkelt för de som har behörighet att komma in.

Du kan enkelt tidsstyra och ändra behörigheter via ett användarvänligt gränssnitt. Du bestämmer vem, var och under vilka tider personer eller grupper har tillträde.

Ett passagesystem i kombination med inbrottslarm är för de flesta företag idag en självklarhet för att få vardagen i verksamheten att fungera enkelt och säkert. Kontakta oss när du behöver ett gediget passersystem. 

Moderna passersystem: Nyckeln till enklare och säkrare tillträde

Med dagens avancerade passersystem blir tillträde till företag, kontor och andra fastigheter både enklare och säkrare än någonsin. Systemen, som ofta använder elektroniska lås, gör det möjligt för personer att öppna dörrar med en elektronisk nyckel, tagg, kod, eller till och med via en smartphone-app. Dessa lösningar erbjuder en hög nivå av säkerhet samtidigt som de eliminerar problemet med förlorade eller kopierade nycklar.

Aptus och andra ledande varumärken inom passersystem erbjuder flera olika funktioner som kan anpassas efter just dina behov, vare sig det handlar om en enskild dörr eller ett helt nätverk av lås i en omfattande fastighet.

inpasseringssystem

Elektroniska passersystem: Effektiv kontroll av tillträde

Elektroniska passersystem har revolutionerat hur företag hanterar tillträde till sina lokaler. Med dessa system kan företagsägare och fastighetsförvaltare enkelt kontrollera och begränsa vem som får tillträde till olika delar av en byggnad. Installationen av elektroniska lås och läsare ger en smidig passage för behöriga personer medan obehöriga effektivt hålls ute.

Dessa system gör det också möjligt att enkelt uppdatera eller återkalla tillträdesrättigheter, vilket ger en dynamisk och flexibel lösning som anpassas efter organisationens föränderliga behov.

Fördelarna med digitala låssystem i fastigheter

Digitala låssystem erbjuder en rad fördelar för fastighetsägare och förvaltare. Med möjligheten att kunna öppna dörrar via passerkort, kod, eller mobila enheter, blir tillträde till fastigheten inte bara smidigare utan också betydligt säkrare. Systemen tillåter detaljerad övervakning och kontroll av vem som kommer och går, vilket ger en ökad säkerhet.

Installationen av dessa system är enkel och kan anpassas för att passa alla typer av dörrar och entréer. Fastigheter utrustade med moderna passersystem anses ofta mer attraktiva, vilket kan öka fastighetens värde och efterfrågan.

Så väljer du rätt passersystem för ditt behov

Att välja rätt passersystem kräver att du noga överväger dina säkerhetsbehov och hur systemet ska kunna integreras med din nuvarande infrastruktur. För företag och fastigheter med många dörrar och hög genomströmning av människor kan ett system som erbjuder flera olika tillträdesmetoder vara bäst. Det är viktigt att systemet är enkelt för användarna att hantera och att det går att skräddarsy tillträdesbehörigheter för olika individer eller grupper.

Kontakta en specialist som kan hjälpa dig att identifiera vilket system som bäst uppfyller dina specifika behov och som kan erbjuda den support och de uppdateringar som krävs för att ditt system ska fortsätta att fungera effektivt över tid.

Upptäck den senaste tekniken som finns tillgänglig på marknaden idag och ta del av lösningar som förändrar spelreglerna!

Vanliga frågor och svar - Passersystem

Ett passersystem ger förbättrad kontroll över vem som har tillträde till fastigheten, vilket minskar risken för obehörigt intrång. Genom elektroniska lås och individuella behörigheter säkerställer systemet att endast auktoriserade personer kan öppna dörrar och komma in.

Elektroniska nycklar, som taggar eller passerkort, erbjuder en högre säkerhetsnivå eftersom de kan programmeras med specifika behörigheter och enkelt återkallas om de går förlorade. Detta eliminerar riskerna som är förknippade med kopiering av fysiska nycklar.

Ja, moderna passersystem erbjuder flexibilitet att enkelt lägga till eller ta bort behörigheter för enskilda användare. Detta gör det möjligt att anpassa tillträde efter aktuella behov och förändringar inom företaget eller fastigheten.

Absolut. De flesta passersystem kan anpassas för installation i både nya och äldre byggnader. Installationsexperter kan utforma en lösning som passar byggnadens befintliga infrastruktur.

Valet av passersystemet beror på flera faktorer, inklusive företagets storlek, typ av verksamhet och säkerhetsbehov. Kontakta en säkerhetsexpert som kan hjälpa dig att bedöma dina specifika behov och rekommendera det mest lämpliga systemet.

Ja, många moderna passersystem är designade för att kunna integreras med andra säkerhetssystem, såsom övervakningskameror och larm, för en omfattande säkerhetslösning.

De flesta passersystem har batteribackup eller andra säkerhetsåtgärder för att garantera funktionalitet även vid strömavbrott, vilket säkerställer att säkerheten inte komprometteras.

Underhållet av ett passersystem varierar beroende på systemets komplexitet och användning. Regelbundna kontroller rekommenderas för att säkerställa systemets tillförlitlighet över tid. Kontakta din systemleverantör för råd om underhållsschema som passar ditt specifika system.

Ja, moderna passersystem är utformade för att flexibelt hantera olika behörighetsnivåer inom ett företag. Detta innebär att du enkelt kan konfigurera systemet så att specifika personer eller grupper får tillträde till vissa områden, medan andra områden hålls mer begränsade. Dessa behörighetsinställningar kan anpassas och ändras när som helst, vilket ger dig full kontroll över tillträdesrättigheterna och säkerställer att endast auktoriserade individer kan komma åt känsliga utrymmen. Detta system stöder också upprätthållandet av säkerheten samtidigt som det erbjuder flexibiliteten att anpassa tillträdet efter företagets föränderliga behov och strukturer.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att begära offert