Service

Säkerhetsservice

För att du ska bibehålla en anläggning med hög säkerhetsnivå som fungerar felfritt i många år utan driftstörningar, måste din anläggning servas regelbundet.

Vi erbjuder On-call service och serviceavtal på de flesta förekommande fabrikat och typer på marknaden. Tecknar du ett serviceavtal med oss har du dessutom förtur vid akuta fel.

heda stängsel service