Effekter och åtgärder med anledning av Coronaviruset, COVID-19

Heda bevakar löpande hur Coronaviruset, COVID-19, påverkar oss och vår omvärld. Vi följer myndigheternas råd och riktlinjer och genomför riskanalyser för att på bästa sätt bedöma och ha beredskap för hur situationen kan påverka oss.

Medarbetare

Vår högsta prioritet är att trygga våra medarbetares hälsa och säkerhet. För att minimera risken för smitta och smittspridning följer vi noggrant utvecklingen och står beredda att införa åtgärder om så krävs.

Kunder

Heda har kunder i hela Sverige. Hittills har det inte varit någon märkbar effekt på inkommande order och pågående projekt. I vår pågående dialog med kunderna finner vi att våra kunder fortfarande upplever begränsad påverkan av Coronaviruset.

Vi har starkt fokus på vårt kundlöfte och upprätthåller vår prioritet att föra en nära dialog med kunderna. Våra kundmöten har alltid hög prioritet och fortsätter, om än till större andel just nu även digitalt.

Som läget är just nu ser vi inga märkbara försämringar i vår tillgänglighet och eventuellt tillkommande utmaningar som kan påverka våra kunder.