E.ON väljer Heda som entreprenör

Heda har vunnit ett stort uppdrag att leverera områdesskydd till 15st stationer runt om i Sverige. Fantastiskt roligt att E.ON valde Heda som leverantör för ett så omfattande uppdrag. Vår kompetenta personal tillsammans med vår geografiska spridning nationellt, gör att vi kan leverera hög kvalité till konkurrenskraftiga priser.

Om E.ON Sverige

Energimarknaden förändras och det är ett helt nytt energilandskap som växer fram och efterfrågan av förnybara energikällor ökar. E.ON är med och driver förändringen och vill att det genomsyrar allt de gör, från samarbeten till hållbara energilösningar som sätter E.ON,s kunder i fokus. Drivkrafterna bakom förändringen är kraven på nya teknologier, så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi. Men framförallt sker omställningen på grund av nya kundbehov. 

E.ON gör sin största satsning någonsin och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. E.ON gör stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad.