Gleich, vi2vi, Schmid Alarm och Freihoff går samman

Hög konkurrenskraft tack vare samlad expertis

De fyra medelstora företagen inom säkerhetsteknik-sektorn, Gleich Group från Aschaffenburg, vi2vi Group från närheten av Karlsruhe, Schmid Alarm GmbH från München och Freihoff Group från Langenfeld, har gått samman. Som en företagsgrupp har de blivit en av de största leverantörerna av säkerhetstjänster i Tyskland. Garda Sikring Group kommer nu stödja deras fortsatta tillväxt.

Gleich Group, vi2vi Group, Schmid Alarm GmbH och Freihoff Group har redan samarbetat i stora kundprojekt tidigare och kompletterat varandra med sin respektive expertis. Sammanslagningen för att bilda en gemensam grupp är nästa steg i den fortsatta utvecklingen av de medelstora aktörerna, som alla har växt kraftigt de senaste åren. Företagen kommer att fortsätta verka på marknaden under sina egna namn, men kommer att agera som en företagsgrupp. Som grupp är de nu ännu mer konkurrenskraftiga och kommer gemensamt att genomföra komplexa säkerhetsteknikprojekt över hela Tyskland och Europa.

Kraftfulla på marknaden och attraktiva för anställda

”Tack vare den strategiska sammanslagningen av våra företag erbjuder vi nu en bred portfölj som täcker hela värdekedjan från en enda källa: rådgivning, planering, implementering och tjänster för IT-orienterad säkerhetsteknik som åtkomsthantering, videohantering och riskhanteringssystem,” säger Uwe Gleich, VD för Gleich Group. ”Tillsammans kan vi nu också genomföra överregionala och komplexa företagsprojekt och utöka vår kundbas, särskilt inom området kritisk infrastruktur (KRITIS).”

Företagsgruppen samlar också sin expertis inom marknadsföring, rekrytering, ekonomi, kvalitetsstyrning och personalutveckling. ”Den nya företagsgruppen kommer att göra oss ännu mer attraktiva för våra långvariga anställda och framtida kollegor,” säger Tobias Schmid, VD för Schmid Alarm GmbH. ”Till exempel planerar vi en egen utbildningsakademi och vi vill ge våra kollegor kvalifikationer och erfarenheter mellan företagen. Detta kommer att möjliggöra för oss att erbjuda dem ännu bättre utvecklings- och befordringsmöjligheter”

Lämplig tillväxtpartner med samma värderingar

För att driva tillväxten av den nya företagsgruppen framåt har VD för Gleich Group, vi2vi Group och Schmid Alarm beslutat att samarbeta med en tillväxtpartner. ”Under sökandet var det viktigt för oss att den nya partnern delade våra företagsgruppsvärderingar – förtroende, kvalitet och flexibilitet,” säger Mathias Bechler, VD för vi2vi Group. ”Vi ägnade därför över ett år åt att gemensamt leta efter den rätta partnern för vår företagsgrupp och höll intensiva diskussioner och workshops. Vi är nu glada att ha en stark partner från säkerhetsbranschen vid vår sida i Garda Sikring Group, som tillhör EMK Capital.”

Freihoff Group har varit en del av Garda Sikring Group sedan april 2024. Freihoff Group, Gleich Group, vi2vi Group och Schmid Alarm är nu samlade under Garda Sikring Groups paraply.

Bildtext: VD för Gleich Group, vi2vi Group och Schmid Alarm har beslutat att samarbeta med Garda Sikring Group för att ytterligare driva tillväxten av den nya företagsgruppen framåt. Från vänster till höger: Jens Heil, VD för Gleich Group, Tobias Schmid, VD för Schmid Alarm, Uwe Gleich, VD för Gleich Group, Normen Wollmann, VD för Heer GmbH och Mathias Bechler, VD för vi2vi Group. Källa: Gleich Group.