Heda utökar i Småland

Hedas expansion i småland 

Som ett led i vår satsning har vi utökat personalstyrkan i Jönköping med ytterligare en duktig medarbetare.

Henrik Sonnerby är anställd som försäljningsansvarig, Henrik har arbetat med områdessäkerhet i 18 år. Henrik kommer med sin erfarenhet och djupa kunskap hjälpa våra kunder att välja det bästa och effektivaste områdesskyddet.