Palissadstängsel

Robust palissadstängsel

Palissadstängsel lämpar sig lika väl för industri, villa som skola.

Palissadstängsel är ett tidlöst, stabilt, starkt och robust staket med lång livslängd. Staketet monteras med dold infästning.

pallisadstängsel