Palissadstängsel

Palissadstängsel lämpar sig lika väl för industri, villa som skola.

Palissadstängsel är ett tidlöst, stabilt, starkt och robust staket med lång livslängd. Staketet monteras med dold infästning.

pallisadstängsel