Integrerade säkerhetssystem

Om du har funderat på att investera i ett nytt säkerhetssystem så har du säkert stött på begreppet “integrerade system”. Men vad innebär det egentligen?

För oss på Heda innebär det att vi tillsammans med dig som kund skapar användarvänliga system som fungerar i praktiken. När du anlitar oss är vårt mål att integrera de olika systemen så att de underlättar din vardag, samtidigt som säkerhetsnivån bibehålls.

Något förenklat kan man säga att integration kan utföras hårt eller mjukt och/eller i en kombination av båda. Hård integrering innebär att allt görs elektroniskt med kablage och reläer. Och mjuk integrering innebär att de olika systemen “pratar” med varandra via ett mjukvarugränssnitt.

Här på Heda arbetar vi produkt- och fabrikatsoberoende, vilket gör att vi kan sätta din vardag i fokus och låta de branschledande säkerhetssystemen samverka i ett gemensamt gränssnitt, helt på dina villkor. Vi anpassar varje installation utifrån din miljö och dina behov.

Kontakta oss gärna redan idag för att diskutera dina behov och dina planer på att skaffa ett integrerat säkerhetssystem. Du når oss på telefon 010 – 263 80 00.

intergrerade säkerhetssystem