Integrerade Säkerhetssystem

Integrerade säkerhetssystem samlar allt inom områdessäkerhet samt säkerhetssystem till en mer lättillgänglig plats. Om du har funderat på att investera i ett nytt områdesskydd med ett nytt säkerhetssystem kan du samla allt i ett.

Trygghet har blivit ett större fokus, speciellt när det kommer till hanteringen av känsliga data, egendom samt säkerheten för människor. Med vår ASI Cloud IT lösning kan ni samla allt ni behöver på en plattform.

Kontakta oss på 010 – 263 80 00 om du vill veta mer.

Vad är integrerade säkerhetssystem?

Frågan på svaret är enkelt förklarat, är att man för samman hårdvara med mjukvara. En hård integrering innebär att allt görs elektroniskt med kablage och reläer. Mjuk integrering innebär att de olika systemen “pratar” med varandra via ett mjukvarugränssnitt.

Genom att föra samman alla era befintliga säkerhetssystem (inbrottslarm, passerkontroll, brandlarm, och kameraövervakning m.m.) till ett låst ekosystem blir hanteringen av säkerhetskedjan mycket lättare samt säkrare när allt är centraliserat för säkerhetsansvariga.

Se helheten med integrerat säkerherhetssystem

Som säkerhetsansvarig för industri eller butik tar man hand om larm, övervakning, passersystem med mera. Förmodligen drivs alla de funktionerna på sina egna system.

Och det utgör en svag länk i säkerhetskedjan eftersom man inte kan se vad det ena gör i relation med det andra. Separata system lägger också onödig belastning för den säkerhetsansvariga i form av mer administrativt arbete. Det är i längden mer praktiskt när allt blir samlat som ett system där larm, kamera, lås, passersystem och andra funktioner delar information.

Fördelar med integrerade säkerhetssystem

Den kollektiva tryggheten blir bättre när man vet att behöriga personer kan fritt röra sig i byggnaden. Och yttre risker blir lättare att hantera. Säkerheten blir därmed mer effektivt.

Här på Heda arbetar vi produkt- och fabrikatoberoende, vilket gör att vi kan sätta din vardag i fokus och låta de branschledande säkerhetssystemen samverka i ett gemensamt gränssnitt, helt på dina villkor. Vi anpassar varje installation av säkerhetssystem utifrån din miljö och dina behov.

Ring oss på 010 – 263 80 00 när du vill beställa integrerade säkerhetssystem.

heda security integrerade säkerhetssystem

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att begära offert