Kameraövervakning

Kameraövervakning har blivit allt vanligare idag, och därmed en viktig hörnsten för offentliga eller privata sammanhang som behöver ett väl fungerande säkerhetssystem. Det är inte särskilt svårt att förstå varför.

Säkerhetskameror är numera så pass avancerade att det har blivit enklare att hålla sin verksamhet säker, så rätt personer har tillträde. Heda Security är branschledande inom säkerhetssystem med ett brett utbud av säkerhetskameror för många verksamheter.

Kameraövervakning är en del av helheten för ett säkerhetssystem. Det minimerar risken för brott eller skadegörelse. Med vår långa och breda erfarenhet av att jobba med säkerhetssystem samt områdessäkerhet vet vi att det inte finns en universallösning, den är alltid behovsanpassad.

kameraövervakning

Kameraövervakning för företag

Funderar du på att skaffa säkerhetskameror eller förstärka ditt säkerhetssystem för ditt företag? I så fall är det några saker du ska tänka på. För det första är kameraövervakning ett effektivt sätt att:

  • Avskräcka från brott
  • Verifiera larm/falsklarm
  • Öka tryggheten
  • Förhindra, upptäcka olyckor eller störningar
  • Underlätta identifiering vid brottsutredningar
  • Kontrollera in/utpassering
  • Identifiera besökare eller personal som kommer in
  • Analysera rörelsemönster

Genom att tänka holistiskt samt utgå från dina behov av säkerhetskameror kan Heda Security skräddarsy specifika lösningar som fokuserar på förebyggande insatser för din verksamhet.

Våra kameraövervaknings lösningar

När du skaffar säkerhetskameror, har du det bästa verktyget för att motverka inbrott, stöld och skadegörelse samtidigt som det kan minska risken för brand, hot, våld med mera. För det andra så har den tekniska utvecklingen av övervakningskameran med åren blivit mer komplex, och nya funktioner tas fram hela tiden.

Det finns numera “intelligenta system“ som kan sköta videoanalys själv, dessa säkerhetssystem kan själva upptäcka händelser och avgöra om det är en normal eller ofarlig händelse eller om någon behöver uppmärksammas på det som sker.

Värmekameror ger inte en traditionell videobild men det är en svårslagen metod när man behöver upptäcka händelser eller risker för brott på långa avstånd och i totalt mörker. Vi monterar ofta värmekameror på anläggningar där man behöver tillförlitlig övervakning samt detektering oavsett väder eller ljusförhållanden.

certifierad cctv heda security

Var kan jag få kameraövervakning?

Heda Security är inte bara branschledande, vi är också rikstäckande. Du kan kontakta något av våra regionkontor när verksamheten behöver kameraövervakning.

Heda har hjälpt ett flertal nationella verksamheter med bland annat genom åren med att förbättra eller optimera ett redan existerande säkerhetssystem.

Vad du får övervaka med kameraövervakning

Säkerhetskameror är ett effektivt verktyg för främjandet trygghet. Även om reglerna kring säkerhetskameror har med åren lättas, finns det vissa saker att tänka på (GDPR bland annat).

Heda är en behörig anläggningsfirma för CCTV. Det betyder att vi hjälper er med ett kamerasystem som uppfyller era behov och följer alla lagar som gäller för säkerhetskameror enligt GDPR.

Med vår hjälp ser vi till att allt blir rätt gjort och du kan dra ut maximal nytta av din investering av ditt områdesskydd samt säkerhetssystem. Alla våra kameraanläggningar projekteras alltid av en certifierad behörig ingenjör inom CCTV, på så sätt är ni som kund garanterad en korrekt montering och installation.

Kontakta Heda Security idag och få professionell projektledning för din kameraövervakning.