Heda är certifierad anläggarfirma inbrottslarm och CCTV

Anläggningsfirma av CCTV samt larm

Heda Skandinavien kan nu som första företag i stängselbranschen titulera sig Certifierad anläggarfirma för både inbrottslarm och CCTV.

Det innebär att vi kan leverera och certifiera inbrottslarm och kamerabevaknings-anläggningar enligt de högt ställda kraven i Stöldskyddsföreningens normer.

Kraven omfattar kvalitetssäkring av alla steg från projektering och materialinköp till dokumentation och avprovning av färdig anläggning. Certifikateten är en kvalitetsstämpel på vårt sätt att arbeta och säkerställer att våra kunder får anläggningar som uppfyller högt ställda krav. ”Att vi nu certifierat oss är något som efterfrågats och uppskattas av våra kunder” säger försäljningschef Thomas Lindblad.

Heda är certifierad anläggarfirma inbrottslarm och CCTV