Heda FoU Grafenforskning

Heda Security  bidrar till svensk grafenforskning

Heda arbetatar med forskning kring betong och det nya materialområdet grafen. Heda är projektledare för en genom Vinnova statligt finansierad förstudie av grafentillämpningar för områdesskydd. Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Heda har tillsammans med projektparterna SHT Smart High Tech AB och Chalmers tagit fram grafenmaterial speciellt anpassat för gjutning av stängselfundament.

I denna förstudie har särskild aspekt lagts på att minska mängden betong som går åt till fundament men utan att minska stabilitet och hållfasthet på stängsel. Preliminära genomförda tester visar  höjning av hållfastheten hos betongen genom att tillföra grafen. Heda avser därför att gå vidare med ett större projekt där grafenbetongens verkan i tillämpningen kan systematiskt studeras under flera år.

Mer information kan fås av Håkan Fälting, VD Heda Skandinavien