Heda Skandinavien får ny huvudägare – fortsatt fokus på expansion

Ny huvudägare samma kvalitet 

Heda Skandinavien (“Heda”), ett ledande företag inom installation och service av områdesskydd, har fått Helix Kapital (“Helix”) som ny huvudägare. Nuvarande ledning i Heda kvarstår som betydande minoritetsägare och kommer tillsammans med Helix som aktiv ägare driva en strategi för fortsatt expansion.

Heda har efter starten för drygt 20 år sedan etablerat sig i Sverige som en av de ledande installatörerna av områdesskydd med fokus på högsäkerhetssystem till offentlig sektor och företagskunder. Heda fokuserar på installation och underhåll av bl.a. stängsel, grindar, passer- och övervakningssystem för områdesskydd och områdessäkerhet.

“Heda står inför en mycket spännande framtid. Professionella kunder inom bl.a. kraftindustrin, kriminalvården och verksamheter med ansvar för kritisk infrastruktur ställer allt högre krav på design, installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet. Heda är, med sina erfarna medarbetare och unika referenslista, väl rustat för fortsatt tillväxt på denna marknad.” säger Håkan Fälting, verkställande direktör för Heda.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Heda, vänligen kontakta:
Håkan Fälting, VD
Tel: +46 70 544 8214
E-post: hakan.falting@heda-skandinavien.se

Om Heda:

Heda (Hedask Skandinavien AB) grundades 1991. Bolaget är ledande i Sverige inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Göteborg, Jönköping och Falun. Verksamheten omsätter ca 200 MSEK och har 105 anställda.

Om Helix Kapital:

Helix är en svensk investeringsfond som investerar i lönsamma, högkvalitativa småbolag i Sverige. Helix fokuserar på företag med tillväxt- och utvecklingspotential där Helix kan agera som partner i att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Helix till att företagen uppnår sin fulla potential.