Heda Skandinavien förvärvar Heab Stängsel

heda security stängsel heab stängsel

Jan Häggroth fortsätter leda verksamheten

Heda Skandinavien har den 6 november förvärvat 100 % av aktierna i Heab Stängsel. Heab Stängsel har sedan starten 1972 etablerat sig som en av de ledande installatörerna av områdessäkerhet till offentlig sektor och företagskunder i norra Sverige. Heab Stängsels VD Jan Häggroth fortsätter att leda verksamheten med bas i Luleå och avdelningar i Kiruna och Umeå.

Heab Stängsel står inför en mycket spännande framtid. Våra kunder i norra Sverige med ansvar för kritisk infrastruktur har betydande investeringsplaner och de ställer allt högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Tillsammans med Heda Skandinavien är Heab Stängsel mycket väl rustat för tillväxt på denna intressanta marknad.” säger Jan Häggroth, VD för Heab Stängsel.

”Genom förvärvet av Heab Stängsel befäster Heda Skandinavien sin ställning som Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi tar också ett viktigt steg mot att bli en helt rikstäckande aktör som kan erbjuda sina kunder samma höga servicenivå över hela landet.” säger Håkan Fälting, VD för Heda Skandinavien.

I samband med Heda Skandinaviens förvärv avyttras den grossistverksamhet som tidigare har utgjort en del av Heab Stängsel. Grossistverksamheten drivs vidare av Kjell Häggroth genom bolaget Häggroth Stängsel AB.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Heda Skandinavien, vänligen kontakta:
Håkan Fälting, VD
Tel: +46 70 544 8214
E-post: hakan.falting@heda-skandinavien.se

För ytterligare information om Heab Stängsel, vänligen kontakta:
Jan Häggroth, VD
Tel: +46 70 597 9414
E-post: jan.haggroth@heabstangsel.se
www.heabstangsel.se