Heda vann upphandling till Trafikverket

Upphandlingen med trafikverket

Heda har vunnit upphandlingen av områdesskydd omfattande fyra av fem regioner i Sverige till Trafikverket. Vunna regioner är Syd, Väst, Mitt och Öst/Stockholm.

Heda befäster ytterligare sin ställning som Sveriges största leverantör av områdessäkerhet.