Heda intervjuvad i Sveriges största branschtidning Detektor

helhetslösningar för intergerade säkerhetssystem heda security

Områdessäkerhet (även kallat perimetersäkerhet) sträcker sig hela vägen från tomtgränsen – eller kanske till och med utanför den – och in till en eller flera byggnader.

Områdessäkerhet handlar om att få en tidig detektion, säger Thomas Lindblad, försäljningschef för Heda Skandinavien, som är ett företag som specialiserat sig på områdessäkerhet.

”Områdessäkerhet handlar om tidig detektion”

Thomas Lindblad menar att ett bra områdesskydd börjar med en bra inhägnad av tomten i form av grindar och staket eller elstängsel som ska verka avskräckande.

– Och där innanför kan det finnas olika typer av larm på staketet, alternativt videoanalys, säger han. Heda Skandinavien är en av ytterst få som levererar alla delar av områdesskyddet, allt från stängsel och grindar till videoövervakning, inbrottslarm och passersystem.

– För oss kan det börja med att vi blir kontaktade för att sätta upp stängsel och grindar och då ställer vi frågor om hur de tänkt kring övrig säkerhet och sedan rullar det på, säger Thomas Lindblad.

Lager av områdessäkerhet

Ett exempel på områdesskydd för högsäkerhetsanläggningar kan vara att man först gjuter en balk och sätter upp ett staket av kraftig modell och på det kanske det finns ljudlarm eller elstängsel. Innanför det yttersta skyddet är det vanligt att använda kameraövervakning med videoanalys, som till exempel larmar operatörerna när någon eller något rör sig i ett utvalt område. Dessutom brukar byggnaden eller byggnaderna i sig ha skalskydd. Med andra ord handlar det om flera olika lager av områdessäkerhet med olika typer av teknologi.

Alla system falsklarmar

Thomas Lindblad ser ett par olika trender inom områdessäkerhet:

– Det är mycket elstängsel och det är mycket kameror, både med och utan videoanalys. Oavsett vad kunden sätter upp vill de oftast ha kameror för att kunna se om det är ett äkta larm eller om det är ett falsklarm. Alla system utomhus falsklarmar, säger han.

Ingen universallösning

Thomas Lindblad menar att det inte finns en teknologi som är bäst överallt, utan det beror på applikation och det är nästan alltid är en kombination av teknologier som ger det bästa områdesskyddet.

– Det är viktigt att det verkligen görs en analys av det äkta behovet som kunden har så att man inte bara försöker sälja det man har på hyllan. Det finns många som tror att elstängsel löser allt eller att ljudlarm eller videoanalys löser allt, utan att man gör en noggrann analys. Görs analysen brukar det sluta i en kombination av olika tekniker och mekaniskt skydd, säger han.

Stängsellarm, marklarm, IR-barriärer, IR/MV-detektorer, laserdetektorer, mikrovågsbarriärer, mobila larm, radar, säkerhetskameror och värmekameror med videoanalys är bara några av många tänkbara lösningar för att uppnå ett
säkert områdesskydd.

Vatten och drönare

Radar är en annan produkt som kommit att användas allt mer de senaste åren. När områdesgränsen vid hamnar eller vatten ska skyddas så är radar en vanlig lösning. Drönare kan också användas både för att bevaka området men kan också vara ett verktyg för ”motståndaren” som ser möjligheter att få en bra rekognosering från luften innanför områdesgränsen eller använda drönaren för att föra in och lämna av något – exempelvis vapen eller narkotika – i området.

Vaktdrönare

Thomas Lindblad berättar att de har kamerasystem som kan integreras med vaktdrönare för att övervaka ett eller flera områden, men att sådana drönarsystem inte levererats i Sverige ännu.

– Jag är dock ganska övertygad om att nästa steg med den här tekniken är att man med hjälp av någon form av detektor triggar kamerasystemet att skicka upp en drönare så att vaktpersonalen kan se vad som händer live. När det gäller detektion av drönare används främst radar. Men det är inte tillåtet för privatpersoner eller företag att skjuta ner eller störa ut drönare i Sverige, säger Thomas Lindblad avslutningsvis.