Heda Tecknar Strategiskt Ramavtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Heda Security pressmeddelande

Heda har tecknat ramavtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (”Kammarkollegiet”). Detta avtal markerar en milstolpe i företagets utveckling och kommer att vara av stor betydelse för framtida tillväxt och samarbete inom säkerhetsteknikområdet.

Kammarkollegiet, som ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen, spelar en avgörande roll i att effektivisera upphandlingar av varor och tjänster för statliga myndigheter. Genom samordnade ramavtal och andra gemensamma avtal strävar de efter att förenkla och rationalisera upphandlingsprocessen för varor och tjänster som myndigheter upphandlar regelbundet, i stor omfattning eller till stora värden. Målet är att göra avropsprocessen enkel och kostnadseffektiv, vilket resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar samt fördelaktiga villkor för anskaffningar.

Det nya ramavtalet kommer att möjliggöra för Heda att fortsätta leverera högkvalitativa säkerhetstekniska produkter och tjänster till statliga myndigheter och bolag på ett effektivt sätt. Detta samarbete kommer att stärka Heda:s position som en pålitlig partner inom säkerhetsteknikområdet och bidra till att öka säkerheten och tryggheten för samhället som helhet.

För ytterligare information eller förfrågningar om detta ramavtal, vänligen kontakta:

Thomas Lindblad
Telefon: 0768-319901E-post: thomas.lindblad@hedasecurity.se