Slaggrindar

Krävs en hög grind som är robust, så är slaggrindar ett bra alterntaiv med ett brett användningsområde. De finns i storlekar från mindre gånggrindar och upp till körgrindar med 10 meters öppning. Slaggrindar tillverkas som standard med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd, vilket är Försäkringsförbundets rekommendation i sina regler för mekaniskt inbrottsskydd.

Beroende på trafikflöde finns slaggrindar som både är manuella och motordrivna som kräver lite underhåll och passar därför väldigt bra som industrigrindar. De kan även levereras med ett grindblad eller dubbla beroende på krav och behov för just ert företag. 

Förslag på utrustning

Vilken drivutrustning som behövs är individuellt och baseras på storlek och behov. Nedan kan du se förslag på vad som kan behövas för en komplett grind med drivutrustning, skydd och styrning. Använd gärna förslagen som en checklista så att du inte missar något i din planering.

  1. Motorer kompletta med motorkonsol, armar, grindfäste och bultar. Allt i rostfritt eller varmförzinkat utförande.
  2. Klämskydd vid gångjärn och på grindflygelns framkant.
  3. Stoppdon med varselskylt.
  4. Styrautomatik med belastningsvakt och automatisk stängning (som kan kopplas bort). För utomhusmontage med regn-, skyddstak och termostatreglerad värme. Förberedd för inkoppling av kortläsare, radio med mera.
  5. Säkerhetsslingor som påverkas av fordon och förhindrar att grinden stänger. Den bör alltid användas när automatisk stängning används.
  6. Trafikljus med rött-, gult-, röd-gult- eller röd-gröntljus som styrs av ett tilläggskort, som du enkelt kan ställa in så att du får funktionen du önskar.
  7. Magnetlås som förhindrar delning av grindhalvorna vid yttre påverkan.

Behöver du hjälp med val, planering och montering av en eller flera slaggrindar? Kontakta oss i så fall på 010 – 263 80 00.