Förskolor och skolor

Stolpar och flätverksnät är dimensionerade för att tåla påfrestningar från lekande barn. Maskstorleken 40×40 mm förhindrar barn att klättra i stängslet. Nätfästen och stagtrådsfästen är fastsatta med popnit, vilket gör det omöjligt att skruva loss stängsel eller stagtråd.

Alla fästdetaljer är i rostfritt material. Stängslen kan förstärkas med överliggare för att ytterligare minska risken för nedhängning.

Vi hjälper till med planering och projektering för att stängsellösningarna ska bli så barnvänliga som möjligt.