Heda är nu även certifierad anläggarfirma brandlarm

sbsc brandlarm

Certfierad anläggningsfirma av brandlarm

Vi kan nu även titulera oss certifierad anläggarfirma brandlarm. Vi är sedan tidigare redan godkänd anläggarfirma inbrottslarm och CCTV.

Det innebär att vi kan leverera certifierade brandlarmanläggningar i enlighet med Svensk Brand och säkerhetscertifiering till våra kunder.

Kraven omfattar kvalitetssäkring i alla steg från projektering, materialinköp till dokumentation och avprovning av färdig anläggningar. Certifikatet är en kvalitetsstämpel på vårt sätt att arbeta och säkerställer att våra kunder får anläggningar som uppfyller högt ställda krav. ”Att vi nu certifierat oss även för brandlarm är något som efterfrågats och uppskattas av våra kunder.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för att få en offert, kontaktar du vår Thomas Lindblad 0768-319901 eller thomas.lindblad@heda-skandinavien.se