Brandlarm

Automatiska brandlarm system

En brand kan orsaka stora skador. Branden kan ta liv, skada människor, djur, miljö och göra din bostad eller företag obrukbar. Första och absolut viktigaste steget i att begränsa skadeverkningarna av en brand, är att installera ett automatiskt brandlarmsystem.

För Er verksamhet är Heda ett tryggt val, våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet inom leverans av brandlarmsystem. Vi arbetar endast med certifierade produkter.

Vi samarbetar med marknadsledande produktleverantörer vilket gör att du alltid får den efterfrågade kvalitén och funktionen.  Du erhåller en brandlarmanläggning anpassad efter Era behov och miljö med hög driftsäkerhet.

Det automatiska brandlarmet kan vid behov styra sidosystem som ventilation, hissar, belysning och släcksystem. Detta innebär att en tidigt upptäckt brand automatiskt och direkt via sidosystem kan påbörja brandsläckande, brandbegränsande och utrymmande åtgärder helt automatiskt.

Heda är godkänd anläggarfirma brandlarm. Vår personal är certifierade och vi levererar godkända och certifierade produkter och anläggningar. Det innebär att du får ett brandlarm anpassat efter dina krav, behov och gällande regelverk

certifierad anläggningsfirma brandlarm brandsäkerhet