Viltstängsel

Viltstängsel för allas säkerhet

För att våra större vägar ska vara säkra mot viltolyckor monteras varje år långa sträckor med viltstängsel. Totalt sett finns idag ca 800 mil viltstängsel i landet.

Ett viltstängsel är inte enbart för att hålla oss som kör på vägarna säkra, de skyddar även planteringar från att vilt tar sig in och förstör. Det krävs därför att stängslet är av högsta kvalitet och säkerhet och det har över tid visat sig att viltstängsel med hel vertikaltråd är den bästa lösningen för att uppfylla dessa krav.

De viltstängsel vi har idag har en del krav för klassas som säkra. Bland annat måste stängslet ha en höjd på minst 2,2 meter från marknivå, men det finns också typer av stängsel som grävs ned i marken för att undvika att mindre djur tar sig över. Fördelen är att de inte tar sig upp på vägar, eller in på marker och planteringar.

viltstängsel
skogsplanteringsnät djur stängsel

Vi monter rätt viltstängsel

Ett annat krav är också att viltstängslen ska monteras för att leda djuren till en övergångsplats som har högre säkerhet för både dem och trafikanter. Eftersom det i Sverige finns stora och tunga djur som har för vana att forcera hinder krävs det att materialet är robust och klarar av det motståndet.

Alla stängsel hos oss på HEAB, håller de krav gällande höjd, maskstorlek, tråddimension och hållbarhet som ställs på dagens viltstängsel. Våra nät med odelade vertikaltrådar ger stängslet god stadga och stabilitet. Med den unika SAFE-lock knuten kan djuren inte forcera sig igenom nätet då trådarna håller sig på plats.

Förutom att erbjuda dessa till företag och kommuner, kan vi även hjälpa dig som privatperson för att hägna in egna djur, där vi kan anpassa stängslet efter djurarterna.