Utrymningslarm

Brandsäkerhet och utrymningslarm

För personsäkerheten är ett korrekt projekterat och installerat utrymningslarm a och o.  Att i händelse av brand snabbt och organiserat kunna utrymma sin personal, gäster, hyresgäster och kunder är det primära för alla verksamheter.

Med hjälp av utrymningslarmet kan man utrymma även av andra orsaker än brand, exempelvis på grund av utsläpp, olyckor eller terror. Väljer men talat utrymningslarm kommer ytterligare fördelar som gör att systemet kan nyttjas mer frekvent än bara vid utrymning.

Med talat utrymningslarm kommer ytterligare fördelar som kan nyttjas mer frekvent än bara vid utrymning. Exempel på detta är musik eller meddelande.

utrymningslarm brandlarm