Speedgate

Speedgates från Heda Security

Lämplig produkt för att styra och kontrollera tillträde till kontor, skolor och butiker. Finns med olika höjd på glasen och med flera olika bredder för t.ex. tillgänglighetsanpassning. Kan designas med olika material och färgval. Ansluts till alla på marknaden förekommande passersystem. Flöden, ca 50 personer per minut.

Av naturliga skäl är det mycket viktigt att speedgates projekteras på rätt sätt för att få en bra funktion med rätt flöde.

Kontakta oss gärna redan idag för att diskutera ditt projekt. Du når oss snabbast genom att ringa  010 –263 80 00.