Entrégrindar

Grindarna går att få levererade i olika höjder och bredder, samt kan placeras mot varandra för extra breda öppningar.  Är normalt utrustade med LED-ljus för hög användarvänlighet. Kan monteras i receptioner, korridorer och vid sidan om speedgates för ev. utrymmning eller transport.

Kontakta oss gärna redan idag för att diskutera ditt projekt. Du når oss snabbast genom att ringa  010 – 263 80 00.